Svejsearbejde

Svejsearbejde

 

Svejsninger i jernbanespor har stor betydning for sikkerhed, kørekomfort og vedligeholdelse. En høj kvalitet af svejsningerne er derfor afgørende.

 

Vi har siden 2010 haft "Certifikat for produktionsstyring - Kvalitetskrav for svejsning" i overensstemmelse med DS/EN ISO 3834-2. Det betyder ensartede procedurer for hver enkelt svejsning og sikkerhed for en høj og konsistent kvalitet. Vi har en stab af erfarne, certificerede svejsere som desuden er kvalificeret til indbygning af isolerede klæbestød og spændingsudligninger. 

 

Vi løfter alle svejseopgaver i forbindelse med sporarbejder og sikrer at integration med andre arbejder sker bedst muligt og at svejsningerne holder den ønskede kvalitet. Maskinel svejsning udfører vi som brandstuksvejsning, mens vi udfører manuelle svejsninger som: 

 

  • Aluminotermisk svejsning (thermit) på spor og i sporskifter
  • Formsvejsning og pålægssvejsning.
UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com