banebro_insitu støbning

BROER


Aarsleff Rail har stor erfaring med nyanlæg og renovering af broer omkring jernbanen. Vi har udført alt fra store komplekse opgaver med beton- og stålbroer, over lanceringsopgaver og store løft til mindre sti- og gangbroer. Vi har bl.a. løst opgaver for Aarhus Letbane, Banedanmark, DSB, Vejdirektoratet, Metroselskabet og en lang række kommuner i hele landet.

 

Vi udfører blandt andet:

 • betonbroer
 • betontunneler
 • præfab-broer
 • stålbroer
 • sti- og gangbroer
 • lanceringer og store løft.

Vores store erfaring inden for banelogistik og planlægning af sporspærringer betyder, at vi har udført en stor del af Banedanmarks brorenoveringsopgaver – ofte i samarbejde med andre fagspecialister. Derudover udfører vi også en del renovering af broer for kommunerne rundt omkring i landet som ejer enten sporbærende eller vejbærende broer over jernbanestrækninger. Vores konstruktionsenhed er under løbende udvikling og vi opererer i hele landet.


Vi udfører blandt andet:

 • fløjvægsforstærkninger
 • forhøjelse af kantbjælker, både insitu og præfab
 • udskiftning af rækværker
 • omisolering
 • betonreparationer
 • sprøjtebetonsarbejder
 • injiceringsarbejder.
UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com