Sporkasse fornyelse med tog i drift i nabospor

Sporkasse

og afvanding 


Underlaget sporet ligger på, har stor indflydelse på hvor ofte det skal vedligeholdes. En solid og veldrænet underbygning for sporet er derfor af stor vigtighed.


Aarsleff Rail har stor erfaring i at etablere nye sporkasser og udskifte blød bund under sporanlæg. I forbindelse med sporkasser udfører vi ofte afvandingsarbejder. Uanset om sporet skal udskiftes eller genindbygges, udfører vi arbejdet med fokus på at eksisterende spor og konstruktioner ikke skades. Vores visuelle kontrol kan udvides med absolutte og relative spormålinger, når vi i samråd med vores kunde anser det for nødvendigt.

Vi udfører alle former for afvanding ved og på banen, herunder:

 • etablering af dræn i forbindelse med opbygning af nye sporkasser
 • nyanlæg og vedligeholdelse af dræn i forbindelse med grøfter
 • skærvedræn/stikdræn
 • banketregulering
 • afløbsledninger
 • opgravningsfri udbedring af rørskader.


Vi udfører arbejderne med løbende kvalitetskontroller, da sporkasse og fx dræn er vanskelige og tidskrævende at komme til senere. Vi benytter os bl.a. af:

 • dokumentation for materialer
 • indmåling af lag
 • mængder
 • komprimeringsmålinger
 • TV-inspektion af dræn.


I mange projekter udgør udgravningsarbejdet ofte et kritisk punkt i tidsplanen og vi har derfor stor fokus på at optimere adgangsveje, kørselsretninger og placering af mellemdepoter for at skabe ekstra sikkerhed for kunden.

 

Arbejder med sporkasse og afvanding kan være kritiske, når de foregår tæt på spor i drift. Vi er vant til at arbejde ved spor i drift og kørestrømsanlæg og overholder lovgivning og egne procedurer. Vi opsætter hegn hvor det er påkrævet og alle vores maskiner arbejder med krøje- og højdestop.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com