Vision

og værdier

 

Som en væsentlig aktør på baneområdet i Skandinavien ønsker Aarsleff Rail at: 

 • være gode til at samarbejde både før, under og efter projekterne
 • være gode til at gennemføre projekterne både fagligt og styringsmæssigt
 • være kendt for valg af innovative løsninger
 • have en høj kundetilfredshed.

 

Vi ønsker en indtjening, der sikrer en løbende udvikling af vores selskab. Derfor arbejder vi med:

 • integrering af risikostyring i alle projektets faser
 • fokus på samarbejdssager
 • fokus på synergien mellem vores enheder og forretningsområder
 • at have vores basisomsætning på drifts- og servicearbejder
 • altid at have en opdateret maskinpark, der sikrer, at vi er på forkant med udviklingen.

 

For at fastholde vores fagligt kompetente medarbejdere vil vi have en arbejdsplads, hvor vi: 

 • i høj grad fokuserer på kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og jernbanesikkerhed
 • løbende opdaterer vores medarbejdere til fagligt at kunne møde kommende udfordringer
 • er kendetegnet af en dialog, som udtrykkes via åbenhed, ansvarlighed og professionalisme.

 

Vi ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund med høj kvalitet i vores løsninger, løfte vores sociale ansvar, bidrage med indsigt i teknik og byggeri samt tage del i uddannelse af unge indenfor vores arbejdsområder. Det gør vi bl.a. via:

 • samarbejde med uddannelsesinstitutioner
 • ansættelse af ingeniørpraktikanter og lærlinge
 • aktivt medlemskab i Dansk Byggeri
 • åbent og inddragende at berette om vores virksomhed. 



UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com