Carlsberg Station

Etablering af ny S-togsstation

 

Frem mod 2016 etablerer Aarsleff Rail en ny S-togsstation i forbindelse med byudviklingen af Carlsberg Byens område i København. Med opførelse af 3.000 boliger over de næste 10-15 år kommer S-togsstationen til at spille en vigtig rolle i hele den trafikale infrastruktur for bykvarteret. Det forventes, at Carlsberg Station bliver en af landets mest benyttede stationer med omkring 24.000 rejsende om dagen.

Entreprisen udføres for Carlsberg Byen P/S og omfatter udover etablering af den nye station også nedbrydning af den nuværende Enghave Station, der nedlægges, når den nye station tages i brug i 2016. 

 

Sikker togdrift

Begge nuværende S-banespor ved Carlsberg Byen er vigtige, fordi flere af de travleste S-togslinjer benytter sporene. Derfor skal driften i sporene opretholdes under hele byggeriet, og kun absolut nødvendige sporspærringer tillades.

Projektet kræver derfor stor grad af detailkoordinering og gennemføres i en række deletaper, som er nødvendige for at sikre opretholdelse af togdriften.

 

Sideflytning af spor

I løbet af 2014 etableres et komplet nyt sportracé med afvanding, sporkasse, spor, udkragede brodæk og kørestrøm. I påsken 2015 sideflyttes spor- og kørestrømsanlæg under sporspærring, hvorefter togtrafikken omlægges til det nye tracé.

I 2015 opbygges perron mellem spor 3 og 4 med trapper, rulletrapper og elevator til eksisterende vejbroer og udkragede brodæk. Endelig færdiggøres projektet, og stationen åbnes i sommeren 2016, hvorefter nedrivning af Enghave Station udføres.

 

Udfordrende anlægs- og betonarbejde

Det bliver især en udfordring at gennemføre anlægs- og betonkonstruktionsarbejderne, fordi materialerne skal fragtes ind via jernbanen eller kranes hen over spor i drift til byggepladsarealet oven på et p-dæk i syv meters højde. Væsentlige dele af betonstøbningen foregår desuden meget tæt på eller hen over spor i drift. 

 

FAKTA

 • 5.000 m3 jord til deponi
 • 2.500 tons nye skærver
 • 1.300 m dræn og faste ledninger
 • 30 brønde og 4 pumpebygværker
 • 700 m spor
 • 900 m3 beton
 • 1.320 m2 komplet ny perron
 • 700 m ombygning af kørestrøm
 • 3.000 m kabelføringsveje
 • 190 m rækværker
 • 1 elevator inkl. teknikbygning på perron
 • 2 rulletrapper og 3 trapper
 • Nedrivning af Enghave S-togsstation

 

Bygherre

Carlsberg Byen P/S

 

Arkitekt

Gottlieb Paludan Architects

 

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S

 

Samarbejdspartner

Per Aarsleff A/S

 

Aftaleform

Hovedentreprise

  

Rådgiver

Grontmij A/S

Atkins A/S

 

Anlægsperiode

April 2014-november 2016

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com