stærkstrøm og el-arbejde

STÆRKSTRØM

 

Arbejde på elanlæg langs jernbanen kræver særlige kompetencer. Særlige anlæg kræver specialkompetencer og normale installationer fx belysning, opstillet langs banen er underlagt krav om uddannelse i arbejde ved spor. Aarsleff Rail udfører alle typer af sikrings- og stærkstrømsopgaver, som har relation til jernbanen og tilstødende arealer. Vi har virksomhedsautorisation i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen og godkendelse til at udføre alle former for el-arbejder på Banedanmarks anlæg.

 

Vi har gode erfaringer inden for etablering og opgradering af følgende anlægstyper:

  • overkørselsanlæg (skabs-, hytte- og Bues-anlæg, 8-punktsprogrammer og bomsupplering)
  • sporskiftevarme (system 80, system 2000 og gasanlæg)
  • nødstrømsanlæg (UPS-anlæg og generatoranlæg)
  • perronapteringer (perronbelysning, terrænbelysning, højtaleranlæg og monitorer)
  • togforvarme og fremmednetstik (240 V, 400 V, 1000 V og 1500-V-anlæg)
  • pumper
  • installationer i banerelaterede bygninger
  • køleanlæg
  • tavleanlæg (alle former for elforsyningstavler).

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com